Hoe een factuur correct op te maken

Hoe een factuur correct op te maken

Het is mij opgevallen dat facturen van ondernemers niet altijd voldoen de wettelijke eisen. Het is erg belangrijk dat je als ondernemer op een correcte wijze aan je opdrachtgevers factureert. Hierdoor vermijd je boetes die de Belastingdienst kan opleggen in geval van controle.

Hieronder vind je een lijst met gegevens die verplicht moeten worden vermeld op elke factuur die door jouw bedrijf wordt uitgegeven.

 • De exacte naam en het adres van je bedrijf, zoals geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Let op: alleen het nummer van een postbus opgeven is niet voldoende.
 • De exacte naam en het adres van het bedrijf van de klant/opdrachtgever zoals geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Let ook op: alleen het nummer van een postbus opgeven is niet voldoende.
 • Als de klant/opdrachtgever geen bedrijf is maar een particulier, moeten de initialen/ voornaam, achternaam en het adres van de persoon worden verstrekt.
 • Je btw-id (voorheen: btw-nummer).
 • Je KvK-nummer.
 • De factuurdatum: de datum waarop je de factuur aan de klant/opdrachtgever opmaakt.
 • Het factuurnummer: alle facturen moeten opeenvolgend worden genummerd (bijv. 01.2024, 02.2024, 03.2024 enz.) Geen nummer mag worden weggelaten of twee keer worden gebruikt. Dit is erg belangrijk!
 • Beschrijving van de goederen of diensten die door jouw bedrijf zijn geleverd inclusief de hoeveelheid goederen of omvang van de diensten (een korte beschrijving is voldoende).
 • Datum van levering van de goederen of diensten of de datum van vooruitbetaling/voorschot voor het leveren van goederen of diensten.
 • Het bedrag dat je in rekening brengt voordat de btw wordt berekend, het zogenaamde ‘exclusief btw’ bedrag.
 • Percentage en bedrag van de berekende btw (omzetbelasting) die je aan de klant/ opdrachtgever factureert (% btw).
 • Als de factuur wordt uitgegeven voor materialen en diensten die onder verschillende btw-tarieven vallen, moet dit gesplitst worden aangegeven. Bijvoorbeeld:
  – stucwerk, schilderwerk – 9% btw
  – timmerwerk, sloepwerk – 21% btw
 • Als je de omzetbelasting aan de klant/opdrachtgever overdraagt ​​(btw verleggen), moet je het btw-id van de klant/opdrachtgever op de factuur vermelden. Dit is erg belangrijk!
 • Bovendien moet uit de factuur duidelijk blijken in welke valuta gefactureerd is (gebruik het €-symbool voor de Euro).