Jak poprawnie wystawić fakturę

Jak poprawnie wystawić fakturę

Dzisiejszy blog poświęcony jest treści faktur wystawianych naszym klientom / zleceniodawcom. Z moich obserwacji wynika, że wystawiane przez przedsiębiorców faktury bardzo często nie spełniają warunków, które narzuca holenderskie prawo podatkowe. To bardzo ważne, byś jako przedsiębiorca stosował się do wymogów prawnych. Unikniesz dzięki temu kar, które Belastingdienst może Ci nałożyć przy ewentualnej kontroli.

Poniżej wykaz danych, które obowiązkowo muszą pojawić się na każdej wystawionej przez Twoją firmę fakturze.

 • Dokładna nazwa i adres Twojej firmy, tak jak jest ona zarejestrowana w izbie handlowej KvK (Kamer van Koophandel).
  Uwaga: podanie tylko numeru eventualnej skrzynki pocztowej nie wystarczy.
 • Dokładna nazwa i adres firmy klienta/zleceniodawcy, tak jak jest ona rarejestrowana w izbie handlowej KvK (Kamer van Koophandel).
  Również i tutaj uwaga: podanie tylko numeru eventualnej skrzynki pocztowej nie wystarczy.
 • Jeśli klient/zleceniodawca nie jest przedsiębiorstwem, ale osobą prywatną, wtedy należy podać inicjały/imię, nazwisko i adres zamieszkania tej osoby.
 • Numer do zeznania podatku obrotowego Twojej firmy, który został przyznany przez Belastingdienst Twojej firmie – tak zwany ‘btw identificatienummer’, w skrócie: ‘btw-id’.
 • Numer Twojej firmy w rejestrze handlowym – tak zwany ‘KvK-nummer’.
 • Data wystawienia faktury.
 • Numer faktury.
  Wszystkie faktury muszą być numerowane po kolei (na przykład 01.2024, 02.2024, 03.2024 itd.) Żadnego numeru nie wolno pominąć ani użyć dwukrotnie. To bardzo ważne!
 • Opis towarów lub usług wykonanych przez Twoją firmę oraz ilość towarów lub zakres usług świadczonych przez Twoją firmę (krótki opis prac, które się wykonało, wystarczy).
 • Data dostarczenia towarów lub wykonania usług, lub data wymaganej przez Ciebie przedpłaty / zaliczki na rzecz dostarczenia towarów lub wykonania usług.
 • Kwota przez Ciebie fakturowana, przed obliczeniem podatku obrotowego btw, tak zwana kwota ‘exclusief btw’.
 • Wysokość procentowa oraz kwota obliczonego podatku obrotowego btw, jaki fakturujesz klientowi/zleceniodawcy (% btw).
 • Jeśli faktura zostaje wystawiona na materiały i usługi podlegające pod różne stawki btw, należy to wyszczególnić. Na przykład:
  – stucwerk, schilderwerk – 9% btw (plus obliczenie kwoty)
  – timmerwerk, sloopwerk – 21% btw (plus obliczenie kwoty)
 • Jeśli podatek obrotowy przesuwasz na zleceniodawcę (‘btw verlegd’), to na fakturze należy obowiązkowo podać numer ‘btw-id’ zleceniodawcy. To bardzo ważne!
 • Oprócz tego z faktury musi wyraźnie wynikać, o jaką walutę chodzi. Jeśli jest nią Euro, najlepiej używać symbolu €.