Btw-id: nowy numer identyfikacji podatkowej od 1. stycznia 2020

Btw-id: nowy numer identyfikacji podatkowej od 1. stycznia 2020

Dla wszystkich firm jednoosobowych w Holandii od 1. stycznia 2020 r. obowiązuje nowy identyfikator btw. Jest to tak zwany ‘btw-identificatienummer’, w skrócie ‘btw-id’. W październiku 2019 r. prawie 1,3 mln przedsiębiorców z jednoosobową firmą otrzymało list na ten temat. Ze względu na ochronę prywatności numer identyfikacyjny ‘btw-id’ nie zawiera osobistego numeru BSN przedsiębiorcy.

Co to jest identyfikator ‘btw-id’?

Jest to numer, za pomocą którego możesz udowodnić partnerom biznesowym, na przykład zleceniodawcom, podwykonawcom lub dostawcom w Holandii lub za granicą, że jesteś przedsiębiorcą i podlegasz pod obowiązek opodatkowania btw. W tej chwili używasz do tego Twojego numeru btw, podając go na fakturach i na stronie internetowej Twojej firmy. Od 1. stycznia 2020 r. będziesz musiał obecny numer btw zastąpić nowym ‘btw-id’. Przygotuj się na czas do tej zmiany.

Identyfikator ‘btw-id’ – z czego się składa:

Nowy numer ‘btw-id’ składa się z kodu kraju NL, dziewięciu cyfr, litery B oraz dwóch cyfr kontrolnych. Nowe dziewięć cyfr nie będzie miało już żadnego związku z Twoim numerem BSN.

Przykład numeru ‘btw-id’: NL000055556B34. Zachowaj dobrze w swojej dokumentacji list od Belastingdienst z nowym numerem ‘btw-id’, gdyż list ten jest ważnym dokumentem.

Dlaczego nowy identyfikator VAT?

Obecny numer btw firmy jednoosobowej zawiera osobisty numer BSN przedsiębiorcy, a to narusza prawo do prywatności. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą w Holandii są zobowiązane do podawania numeru btw na swojej stronie internetowej i na fakturach, co oznacza ryzyko nadużycia go przez oszustów w celu kradzieży tożsamości. Dlatego holenderski Urząd Ochrony Danych zażądał, aby organy podatkowe zmieniły tę formę identyfikacji.

Co dalej?

Twój nowy identyfikator ‘btw-id’ obowiązuje od 1 stycznia 2020 r. Pomyśl więc o tym, aby na czas podać nowy ‘btw-id’ Twojej księgowej oraz od nowego roku zastąpić obecny numer btw identyfikatorem ‘btw-id’ na szablonie faktur dla klientów i na stronie internetowej Twojej firmy (jeśli ją posiadasz).

Obecny numer btw od stycznia 2020 r. będzie nosił nazwę ‘omzetbelastingnummer’, w skrócie ‘ob-nummer’. Będzie on potrzebny już tylko do rozliczeń podatkowych i do kontaktów z Belastingdienst.

 

Zobacz list ode Belastingdienst o ‘btw-id’