Prace podlegające pod taryfę 9% btw (holenderskiego VAT-u)

Prace podlegające pod taryfę 9% btw (holenderskiego VAT-u)

Dzisiejszy blog jest na temat prac podlegających pod taryfę 9% btw (holenderskiego VAT-u).

Niejednokrotnie klienci zwracają się do mnie z pytaniami na ten temat, czasem też spotykam się z niewłaściwie wystawionymi fakturami. Żeby rozwiać wątpliwości, przetłumaczyłam poniżej informację ze strony internetowej holenderskiego urzędu podatkowego Belastingdienst.

Większość prac remontowo-budowlanych podlega pod taryfę 21% btw. Wyjątkiem są prace typu izolowanie, malowanie, tynkowanie i tapetowanie pomieszczeń mieszkalnych, które są starsze niż 2 lata – te prace podlegają pod taryfę 9 % btw.

Również sprzątanie wnętrz mieszkań podlega pod taryfę 9% btw i nie jest wtedy ważne, ile lat liczy sobie mieszkanie.

Na fakturze za wykonanie dużego zlecenia remontowo-budowlanego należy wyszczególnić, które prace i które materiały podlegają pod taryfę 9% btw, a które pod 21%.

Uwaga!
Taryfa 9% btw ma w wielu sytuacjach zastosowanie także wtedy, gdy wykonawca główny zleca prace podwykonawcy. Nie dotyczy to jednak prac remontowo-budowlanych. W przypadku tego typu prac podwykonawca fakturuje wykonawcy głównemu bez doliczania btw! Dopisuje wtedy tylko na fakturze: btw verlegd naar de opdrachtgever, co oznacza, że VAT zostaje przesunięty na wykonawcę głównego, bo tylko wykonawca główny ma obowiązek ten podatek odprowadzić. Dopisek ten jest obowiązkowy. Na fakturze musi również zostać dopisany numer BTW wykonawcy głównego.

Zapamiętaj: podwykonawca nie ma prawa zafakturować wykonawcy głównemu z doliczonym btw, jeśli chodzi o prace remontowo-budowlane!

Prace izolacyjne

W przypadku izolowania pomieszczeń mieszkalnych starszych niż 2 lata, w celu podwyższenia poziomu energooszczędności mieszkania, koszty prac położenia materiałów izolacyjnych na podłogi, ściany i dachy podlegają pod taryfę 9% btw.

Przykłady materiałów izolacyjnych:

 • wełna szklana glaswol
 • wełna mineralna steenwol
 • styropian piepschuim
 • szkło (izolacyjne)
 • poliuretan polyurethaan (PUR/PIR)

Drzwi , framugi i trzcina nie kwalifikują się jako materiały izolacyjne.

Materiały do prac izolacyjnych podlegają pod taryfę 21% btw, nawet jeśliby te materiały zostały wyprodukowane przez własne przedsiębiorstwo.

Prace przygotowawcze, typu: rozbiórki przed izolacją, montaż żaluzji lub markizów przeciwsłonecznych, jak również budowa okna mansardowego, podlegają pod taryfę 21% btw.

Prace malarskie

Malowanie pomieszczeń mieszkalnych starszych niż 2 lata, podlega pod taryfę 9% btw.

Dotyczy to także:

 • prac przygotowawczych do malowania, obróbki wstępnej, a także – uwaga! – użytych materiałów;
 • prac przy odlewie podłogowym gietvloer lub powłoce podłogowej coatingvloer, pod warunkiem, że zostanie przy tym zastosowany produkt malarski;
 • prac przy nakładaniu tak zwanych flakes na schody i podłogi;
 • szlifowania i lakierowania (drewnianych) podłóg podtrzymujących/nośnych, jeśli podłogi te są częścią mieszkania z architektonicznego punktu widzenia.

Prace, które nie są pokrewne pracom malarskim, podlegają pod taryfę 21% btw.

Są nimi na przykład:

 • naprawa podłoża za pomocą nowych części tego samego materiału, na przykład wymiana wkładek w drewnianych ramach okiennych i wymiana drewnianych progów;
 • wymiana okien, drzwi, ościeżnic i framug;
 • prace uszczelniające typu kitowanie konstrukcji i uszczelnianie na ścianach zewnętrznych budynku;
 • duże naprawy betonu;
 • czyszczenie pod wysokim ciśnieniem, impregnacja i wtryskiwanie podłoży kamiennych, metalowych i betonowych;
 • naprawy spoin w murze bez malowania ich po naprawie;
  montaż szkła i związanych z tym czynności;
 • usuwanie wilgoci w piwnicach;
 • nakładanie folii ochronnej wrapfolie na przykład na meble kuchenne.

Prace tynkarskie

Tynkowanie pomieszczeń mieszkalnych, które są starsze niż 2 lata, podlega pod taryfę 9% btw. Dotyczy to również prac przygotowawczych do tynkowania, obróbki wstępnej oraz użytych materiałów.
Prace, które nie są pokrewne pracom tynkarskim, podlegają od taryfę 21% btw.

Są nimi na przykład:

 • motaż ścian gipsowych;
 • położenie płytek ściennych lub podłogowych;
 • położenie podłogi.

Tapetowanie

Tapetowanie budynków/pomieszczeń mieszkalnych, które są starsze niż 2 lata, podlega pod taryfę 9% btw.

Dotyczy to:

 • położenia tapet na scianach;
 • niezbędnych prac przygotowawczych do tapetowania;
 • użytych materiałów takich jak klej.

Koszty dostawy zakupionej tapety podlega pod taryfę 21% btw.

Sprzątanie pomieszczeń mieszkalnych

Sprzątanie i czyszczenie wnętrz mieszkań (obojętnie czy starsze, czy młodsze niż 2 lata) podlega pod taryfę 9 % btw.

Jednak taryfę 21% btw należy zastosować w przypadku prac takich, jak:

 • czyszczenie mieszkania/budynku na zewnątrz;
 • specyficzne usługi sprzątania/czyszczenia, takie jak prace kominiarskie lub czyszczenie centralnego systemu grzewczego;
 • czyszczenia, które są zwykle wykonywane przez wyspecjalizowaną firmę ze specjalnymi urządzeniami, typu woskowanie parkietu, wysokociśnieniowe czyszczenie ganków, czyszczenie sadzy i śladów po ogniu, czyszczenie poważnych zanieczyszczeń, sprzątanie po powodzi/zalewie , opróżnienie i czyszczenie mieszkania po śmierci lokatora.

Budynki/pomieszczenia mieszkalne starsze niż 2 lata

Taryfa 9 % btw odnosi się tylko wtedy, gdy chodzi o pomieszczenia przeznaczone do stałego zamieszkania przez osoby prywatne.

Podlegają pod nią także:

 • tymczasowe pustostany;
 • mieszkania i pomieszczenia dla osób starszych lub niepełnosprawnych, które korzystają z opieki pielęgniarskiej, w domach opieki, spokojnej starości itp.;
 • pomieszczenia do użytku wspólnego w budynkach zamieszkiwanych przez więcej osób;
  mieszania dla studentów;
 • klasztory, które są używane do stałego zamieszkania;
 • drugie mieszkanie, które jest przeznaczone do celów mieszkaniowych;
  łodzie, arki i karawany mieszkalne, które:
  – są podłączone do urządzeń i rurociągów typu gaz, woda, prąd i ścieki,
  – są przeznaczone do stałego zamieszkania przez osoby prywatne,
  – są przeznaczone wyłącznie do użytku na stałe w jednym konkretnym miejscu jako miejsce zamieszkania;
 • garaże, stodoły, szklarnie, dobudówki i ogrody, które znajdują sie na tej samej działce budowlanej, co mieszkanie;
 • garaże należące do tego samego kompleksu budynków/pomieszczeń mieszkalnych;
 • pomieszczenia mieszkalne, używane również jako pomieszczenia do pracy, jeśli więcej niż 50% całej powierzchni używane jest jako mieszkanie;
 • Jeżeli pomieszczenie jest w 50% lub więcej używane nie jako mieszkanie, ale jako pomieszczenie pracownicze, to zastosowanie taryfy 9% btw jest możliwe tylko do prac remontowych w części mieszkalnej.

Pod pomieszczenie mieszkalne nie podlegają:

 • budynki do celów gospodarczych, handlowych i biurowych/biznesowych,
 • osobne garaże,
 • domki letniskowe, w których nie wolno mieszkać na stałe,
 • hotele i pensjonaty,
 • centra dla azylantów,
 • szpitale,
 • internaty.

Starsze niż 2 lata?

Nie masz pewności, czy pomieszczenie mieszkalne jest starsze niż 2 lata? Możesz wtedy:

 • sprawdzi
 • rejestr BAG (Basisregistraties Adressen en Gebouwen) przez stronę internetową rejestru gruntów Kadaster, lub
 • poprosi
 • Twojego klienta/zleceniodawcę o podpisanie pisemnego oświadczenia na ten temat.

Dwuletni okres rozpoczyna się od dnia, w którym pomieszczenie po raz pierwszy użyte zostało jako mieszaknie. Jeżeli budynek zbudowany został w kilku etapach, pomieszczenie mieszkalne musi się w co najmniej 50% składać z części, które są starsze niż 2 lata.