Polityka prywatności

Ostatnia zmiana: 13 marca 2020 r

Niniejsza polityka prywatności dotyczy strony internetowej Adminski (www.adminski.nl) i jej użytkowania. Za pośrednictwem tej strony internetowej mogą zostać zgromadzone, przechowywane i wykorzystywane dane (osobowe). Niniejsza polityka prywatności dotyczy również kontaktowania się z biurem Adminski za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Korzystając z usług biura Adminski, otrzymasz politykę prywatności dotyczącą tej usługi w ramach zawartej na ten temat umowy.

Możliwe dane, które przetwarzamy

Adminski przetwarza Twoje dane, ponieważ sam nam je udostępniasz.

  • Imię i nazwisko
  • Numer telefonu
  • Adres e-mail

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane

Adminski przetwarza Twoje dane osobowe w następującym celu:

  • Aby móc skontaktować się z Tobą na żądanie (telefonicznie lub przez e-mail).
    Podstawa: pozwolenie.

Jak długo przechowujemy Twoje dane

Adminski nie przechowuje danych dłużej niż jest to absolutnie konieczne.

Twoje dane zostaną usunięte w ciągu dwóch tygodni od nawiązania kontaktu, jeśli kontakt ten nie doprowadził do korzystania z usług biura Adminski przez klienta.

Udostępnianie danych osobowych stronom trzecim

Adminski przekazuje Twoje dane stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne do celów, dla których dane zostały zgromadzone, do ich przechowywania i używania lub do wypełnienia obowiązku prawnego.

Pliki cookie lub podobne techniki

Strona internetowa biura Adminski nie używa plików cookie, modułów śledzących ani innych podobnych technik.

Linki

Odnośniki do innych stron internetowych – tak zwane linki, mogą pojawiać się na stronie internetowej biura Adminski w postaci tekstu, wideo, obrazu lub mapy. Kliknięcie takiego łącza spowoduje przekierowanie do strony internetowej osoby trzeciej. Zapoznaj się z jego oświadczeniem o ochronie prywatności, aby dowiedzieć się o ich polityce prywatności. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności stron trzecich.

Obejrzyj, zmień lub usuń dane

Masz prawo wglądu, poprawiania, usuwania lub przekazywania stronom trzecich Twoich danych. Masz również prawo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie Twoich danych przez biuro Adminski. Możesz przesłać prośbę o to na adres mailowy info@adminski.nl.

Jak chronimy twoje dane

Adminski poważnie traktuje ochronę Twoich danych i podejmuje odpowiednie środki, aby zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu, utracie, nieuprawnionemu dostępowi, niechcianemu ujawnieniu i nieautoryzowanym modyfikacjom. Jeśli uważasz, że Twoje dane nie są odpowiednio zabezpieczone lub istnieją oznaki nadużycia, skontaktuj się z nami poprzez adres mailowy info@adminski.nl.

Skargi

W razie skarg dotyczących przetwarzania Twoich danych przez biuro Adminski, masz możliwość wniesienia skargi do Krajowego Urzędu Ochrony Danych: Autoriteit Persoonsgegevens. Możesz to zrobić za pomocą tego linku.

Informacje kontaktowe

Adminski
Agnieszka van Ruijven – Rojek
J. Dixlaan 40
2104 CG Heemstede
06 45 22 00 13
info@adminski.nl