Privacybeleid

Laatste wijziging: 13 maart 2020

Dit privacybeleid is van toepassing op de website van Adminski (www.adminski.nl) en het gebruik ervan. Via deze website kunnen (persoons)gegevens worden verzameld, opgeslagen en gebruikt. Ook op het contact opnemen via e-mail is dit privacybeleid van toepassing.

Wanneer je een dienst van Adminski afneemt, ontvang je het privacybeleid betreffende die dienstverlening als onderdeel van de overeenkomst.

Mogelijke gegevens die wij verwerken

Adminski verwerkt je gegevens doordat je deze zelf aan ons verstrekt.

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij je gegevens verwerken

Adminski verwerkt je persoonsgegevens voor het volgende doel:

  • Om op verzoek contact met je te kunnen opnemen (telefonisch of per e-mail).
    Grondslag: toestemming.

Hoe lang we je gegevens bewaren

Adminski bewaart je gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk.

Je gegevens worden verwijderd binnen twee weken nadat het contact tot stand is gekomen wanneer dit niet geresulteerd heeft in het verlenen van diensten door Adminski.

Delen van persoonsgegevens met derden

Adminski verstrekt uitsluitend je gegevens aan derden wanneer dit noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld zijn, voor de opslag en verwerking ervan of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken

De website van Adminski maakt geen gebruik van cookies, trackers of andere vergelijkbare technieken.

Links

Op de website kunnen verwijzingen naar andere websites voorkomen (links), in de vorm van tekst, video, afbeelding of landkaart. Door op zo’n link te klikken word je doorverwezen naar een website van een derde partij. Lees diens privacyverklaring om jezelf te informeren over hun privacybeleid. Adminski is niet verantwoordelijk voor het desbetreffende beleid.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van je persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Adminski. Hiertoe kun je een verzoek indienen via info@adminski.nl.

Hoe wij je gegevens beveiligen

Adminski neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met via info@adminski.nl.

Klachten

Indien je klachten hebt over de verwerking van je gegevens door Adminski kun je een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de deze link.

Contactgegevens

Adminski
Agnieszka van Ruijven – Rojek
J. Dixlaan 40
2104 CG Heemstede
06 45 22 00 13
info@adminski.nl